Jacek Zaranek

Interesuje się chorobami wewnętrznymi zwierząt. Wykonuje również zabiegi chirurgiczne. Po
pracy, gdy nie zajmuje się swoimi pupilami wyrusza w świat, by odkryć coraz to inne,
piękniejsze miejsca.