■ Jarosław Andrzej Bandura

Urodził się 15.11.1968 roku w Starogardzie Gdańskim. Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko – Mazurski). W roku 1987 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim. W latach 1992-1993 pracował naukowo w Katedrze Fizjologii Zwierząt Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Po odbyciu stażu w Lecznicy dla Zwierząt w Gdańsku przy ul. Kartuskiej oraz w Starogardzie Gdańskim podjął pracę, prowadząc własną działalność w Gdyni. Od 1995 roku prowadzi Całodobową Lecznicę dla Zwierząt w Gdyni Chyloni. W latach 2001-2004 kontynuował studia podyplomowe w zakresie chirurgii weterynaryjnej we Wrocławiu. Jest specjalistą chirurgii weterynaryjnej. W lecznicy zajmuje się diagnostyką obrazową (USG, RTG), chirurgią i ortopedią oraz interną (choroby wewnętrzne).
 

■ Jacek Zaranek

Urodził się 16.01.1969 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1988 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie. Po ukończeniu studiów w 1995 roku podjął staż i pracę zawodową w Warszawie w Całodobowej Lecznicy przy ul. Wileńskiej. W latach 1999-2000 pracował w Lecznicy dla Zwierząt przy ul. Kopernika w Gdyni. Od 2000 roku pracuje w Całodobowej Lecznicy dla Zwierząt w Gdyni Chyloni przy ul. Chełmińskiej 23. W lecznicy zajmuje się kardiologią (EKG), chorobami wewnętrznymi oraz chirurgią.

■ Piotr Nowak

Urodził się 06.02.1977 w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 1996 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie. Po ukończeniu studiów w 2002 roku podjął staż i pracę zawodową w Gdyni w Całodobowej Lecznicy przy ul. Chełmińskiej 23. W 2009 roku ukończył studia specjalizacyjne w Olsztynie i otrzymał tytuł “specjalisty chorób psów i kotów”. W lecznicy zajmuje się kardiologią (EKG), ginekologią (ustalanie terminu owulacji), chorobami wewnętrznymi oraz chirurgią.